Những bằng chứng chứng tỏ nhân loại đã phát triển rất nhiều kể từ khi mới xuất hiện trên địa cầu

Hiện nay, cả nhân loại đang đối mặt với rất nhiều thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, cạn kiệt năng lượng… Tình trạng này khiến không ít người có cái nhìn bi quan về tương lai thế giới.
Tuy nhiên, tuyển tập fun fact dưới đây sẽ giúp bạn thay đổi suy nghĩ về những điều tiêu cực ấy. Chúng ta hãy cùng nhìn lại quá trình phát triển của nhân loại qua những thành tựu văn minh rất đáng tự hào.
Trong lĩnh vực y tế…
… lĩnh vực kinh tế
… và lĩnh vực khoa học công nghệ

Fun fact: Sự phát triển "ngỡ ngàng" của xã hội loài người 7

Fun fact: Sự phát triển "ngỡ ngàng" của xã hội loài người 8
Fun fact: Sự phát triển "ngỡ ngàng" của xã hội loài người 9
Fun fact: Sự phát triển "ngỡ ngàng" của xã hội loài người 10

Nguồn: WHO, Think Progress, Cancer, Wikipedia