VTV.vn – Lần đầu tiên các nhà khoa học thuộc Đại học Rice, Mỹ đã phát triển thành công một phương pháp in 3D một hệ mạch máu người hoàn chỉnh – theo Daily

Hệ mạch máu trên có thể kết nối đến các cơ quan và hồi phục lại chức năng cho phổi và tim. Đây được xem là một đột phá mới giúp các nhà khoa học tiến gần thêm một bước trong sự khát khao in ra những bộ phận người hoàn chỉnh và có chức năng hoạt động giống những bộ phận người thật.

Nhóm nghiên cứu cho biết: một cơ quan được in 3D ghép vào cơ thể thì phải cần những mạch máu phù hợp giúp liên kết với các phần còn lại của cơ thể. Lúc đó, cơ quan này mới có thể nhận được các dưỡng chất và ô xy để tiếp tục hoạt động. Đột phá mới trên có thể giúp giải quyết được nguồn thiếu hụt tạng và giảm đi số lượng người tử vong do sự thiếu hụt này gây ra. Hệ mạch máu trên có thể kết nối đến các cơ quan và hồi phục lại chức năng cho phổi và tim.

Hoài Linh