Qua thử nghiệm với những người tình nguyện và sử dụng dữ liệu của NASA, các nhà khoa học Mỹ khẳng định có thể chẩn đoán được tình trạng stress qua con ngươi của mắt.

Kích thước con ngươi của mắt là một chỉ số đáng tin cậy phản ánh tâm trạng căng thẳng – Ảnh : Pixabay

Theo The Daily Mail, chỉ cần nhìn vào mắt một người là cũng đủ để có thể hiểu rằng người đó có đang ở trong trạng thái stress hay không? Các nhà khoa học đã xác định được rằng kích thước của con ngươi thay đổi một khi phải tập trung vào việc xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, phải đối mặt với những thay đổi bất ngờ và điều này khiến con người ta sa vào tình trạng căng thẳng. Các chuyên gia tại Đại học Missouri, Mỹ, tin rằng khám phá của họ sẽ giúp phát triển một hệ thống phù hợp để đánh giá trạng thái của con người.

Các chuyên gia đã tiến hành thử nghiệm bằng cách dùng một hệ thống đặc biệt để theo dõi con ngươi của những người tình nguyện tham gia nghiên cứu khi họ ở trong tòa nhà mô phỏng nhà máy, nơi họ cần theo dõi 2 màn hình với những điều không lường trước liên tục xảy ra (như kích hoạt hệ thống báo động chẳng hạn).

Hóa ra, với những nhiệm vụ đơn giản, chuyển động của mắt có thể dự đoán được, nhưng nếu có những thay đổi bất ngờ thì chuyển động của mắt trở nên hỗn loạn. Các nhà khoa học cũng sử dụng dữ liệu do NASA thu thập, cho thấy kích thước con ngươi của các phi hành gia thay đổi khi đối phó với tình trạng stress. Như vậy, kích thước con ngươi của mắt là một chỉ số đáng tin cậy phản ánh tâm trạng căng thẳng.

Theo Motthegioi