Nanobot DNA có thể tổng hợp thuốc trong mạch máu, và nó chỉ giải phóng thuốc khi cơ thể bị bệnh.

Các nhà nghiên cứu ở Viện Công nghệ California (Caltech) đã phát triển robot từ một chuỗi DNA đơn lẻ một ngày nào đó có thể vận chuyển thuốc trong cơ thể người.

Loại nanobot này nhỏ tới mức nó có thể nhặt và phân loại các phân tử. Dù không hẳn là một robot đúng nghĩa theo cơ điện học, nó được thiết kế giống robot truyền thống, với các bộ phận chuyển động như tay, cánh tay, chân.

Nó được lập trình giống robot, mặc dầu toàn bộ chương trình được thực hiện bằng ngôn ngữ hóa học. Khả năng phân loại và vận chuyển phân tử giúp các robot DNA mang giá trị cao trong y học.

Nó có thể tổng hợp thuốc trong mạch máu, và nó chỉ giải phóng thuốc khi nhận diện ký hiệu hóa học do một tế bào bị bệnh giải phóng ra.

NV

(theo Seeker)