Nghiên cứu Stanford cho thấy bệnh nhân có các triệu chứng Alzheimer nhẹ cho tới vừa phải có thể cải thiện tình trạng sau khi được truyền huyết tương (truyền máu) từ người trẻ.

Trong các cuộc thử nghiệm, bệnh nhân đã ghi điểm cao hơn trong cải thiện khả năng sinh hoạt hàng ngày như chuẩn bị bữa ăn cân bằng, kiểm soát tài chính của bản thân, và nhớ uống thuốc, sau khi được truyền huyết tương từ người hiến máu trẻ. Họ cũng ghi điểm cao hơn ở những hoạt động khác như tắm rửa, chải tóc và sử dụng những dụng cụ trong nhà.

BV

(theo Seeker